SOLDIS
Forum użytkowników programu SOLDIS

Wiadomości - Soldis PROJEKTANT v5.0

SoldisTeam - 2010-08-13, 18:40
Temat postu: Soldis PROJEKTANT v5.0
Z przyjemnością informujemy, że dostępna jest już nowa wersja programu Soldis PROJEKTANT v5.0 >>> Pobierz <<<

Zobacz krótkie prezentacje
Żelbetowa belka wieloprzęsłowa
Rama żelbetowa


Podstawowe ulepszenia:

- rozszerzenie możliwości procedury do wymiarowania elementów żelbetowych zgodnie z normą PN-B-03264:2002; dodano możliwość wymiarowanie belek o przekrojach: dwuteowy, teowy, skrzynkowy, kołowy, rurowy, zetowy, ceowy, kątownik; ulepszono algorytm automatycznego doboru zbrojenia,
- grupowanie reguł wymiarowania, które pozwala na wymiarowanie elementów składających się z wielu prętów (np. belki wieloprzęsłowe),
- nowe reguły wymiarowania do kontroli sił przekrojowych oraz reakcji węzłowych,
dodano dwie reguły wymiarowania, które stworzył jeden z użytkowników; komponenty wspomagają projektowanie krótkiego wspornika żelbetowego oraz prefabrykowanej stopy kielichowej (informacje o autorze oraz więcej szczegółów w zakładce "O programie" w oknie dialogowym komponentów; gratulacje dla autora!!!),
- filtr wyników (warunek projektowy, rzędna, kombinacja) dla reguł wymiarowania.

Nowa Nazwa -> Soldis PROJEKTANT

Ze względu na liczne sugestie Użytkowników, program zyskał nową nazwę -> PROJEKTANT. Mamy nadzieję, że nowa nazwa dużo bardziej kojarzy się z funkcjonalnością programu i łatwiej ją zapamiętać. Jak zawsze liczymy na dalsze sugestie, które pomogą nie tylko ulepszyć działanie programu, ale również uczynić go łatwiejszym do rozpoznania w gąszczu istniejącego oprogramowania. Za liczne propozycje które pomogły w wyborze nazwy serdecznie dziękujemy.

Wprowadzono 56 ulepszeń, zmian, poprawek:

4.30.56 - Ulepszono: w regule wymiarowania "Element żelbetowy" dodano algorytm liczący ugięcia zarysowanego elementu poprzez całkowanie równania linii ugięcia z uwzględnieniem zmiany sztywności (zarysowanie, pełzanie, relaksacja);
4.30.55 - Ulepszono: w regule wymiarowania "Element żelbetowy" dodano możliwość wymiarowania przekrojów kołowych, rurowych, teowników, dwuteowników, zetowników, rur prostokątnych, kątowników;
4.30.54 - Ulepszono: w regule wymiarowania "Element żelbetowy", w przypadku edycji grupy elementów, dobór zbrojenia głównego uwzględnia wszystkie najbardziej niekorzystne przekroje i kombinacje w obrębie aktualnie wymiarowanej grupy;
4.30.53 - Ulepszono: w regule wymiarowania "Element żelbetowy" dobór zbrojenia na ścinanie realizowany jest z podziałem na odcinki pierwszego i drugiego rodzaju;
4.30.52 - Dodano: w regułach wymiarowania możliwość grupowania komponentów;
4.30.51 - Dodano: w regułach wymiarowania możliwość zagęszczania/rozrzedzania domyślnych punktów wymiarowania;
4.30.50 - Dodano: w regule wymiarowania "Element żelbetowy" dodano szkic wypadkowych sił naprężeń ściskających w betonie oraz rozciągających w stali zbrojeniowej;
4.30.49 - Ulepszono: ponad dwukrotnie przyśpieszono działanie reguły "Element żelbetowy";
4.30.48 - Zmieniono: w regule projektowania "Element żelbetowy" równowaga przekroju (środki ciężkości strefy ściskanej oraz zbrojenia rozciąganego, położenie osi obojętnej) rysowana jest dla rzeczywistych wartości sił przekrojowych (wcześniej pokazana była sytuacja w momencie 'zniszczenia' elementu);
4.30.47 - Zmieniono: przy wyborze reguły projektowania dwukrotne kliknięcie na listę jest równoważne z zatwierdzeniem wskazanej pozycji;
4.30.46 - Dodano: dla reguł wymiarowania elementów prętowych dodano funkcję, która umożliwia przełączenie trybu do wyboru punktów, gdzie przeprowadzone będzie wymiarowanie (trzy tryby: domyślne, tylko bieżący, wszystkie);
4.30.45 - Dodano: filtr 'Warunek projektowy' dla prętowych reguł wymiarowania;
4.30.44 - Zmieniono: w regule wymiarowania 'Element żelbetowy' przeniesiono widok zbrojenia (boczny) do widoku ogólnego; usunięto widok z boku;
4.30.43 - Zmieniono: jeżeli reguła wymiarowanie jest nieaktywna to jej symbol jest wciąż wyświetlany w obszarze kreślenia;
4.30.42 - Dodano: w regułach projektowania dla elementów prętowych umożliwiono przesuwanie i 'zoom' dla widoku elementu oraz przekroju;
4.30.41 - Dodano: w regule projektowanie 'Element żelbetowy' dodano możliwość uzględnienia lub pominięcia mimośrodu niezamierzonego dla wybranego kierunku;
4.30.40 - Dodano: nowy warunek projektowy w regule wymiarowania "Element żelbetowy"; przy ściskaniu sprawdzana jest smukłość pręta (założono max 104);
4.30.39 - Dodano: nowy warunek projektowy w regule wymiarowania "Element stalowy"; przy ściskaniu sprawdzana jest smukłość pręta (założono max 250);
4.30.38 - Dodano: kilka nowych typów przekrojów w klasie 'Definiowane';
4.30.37 - Zamieniono: nazwę rodzaju przekrojów z 'Podstawowe' na definiowane;
4.30.36 - Poprawiono: błąd przy optymalizacji - pojawiający się czasami problem z nieuwzględnianiem wyników wymiarowania;
4.30.35 - Poprawiono: błąd przy zapisie gdy zdefiniowano regułę: 'Wymiarowanie elementu żelbetowego';
4.30.34 - Ulepszono: przy jednoczesnej edycji wielu elementów żelbetowych, jeżeli zaznaczono 'Wymiaruj wspólnie', zmiany dokonane w dowolnym elemencie uwzględniane są w pozostałych;
4.30.33 - Ulepszono: przy jednoczesnej edycji wielu reguł wymiarowania na bieżąco widoczne są wyniki dla poszczególnych komponentów;
4.30.32 - Poprawiono: problem z zaznaczaniem wymiarów, gdy przerwano tworzenie nowego przy pomocy klawisza ESC lub prawego przycisku myszy;
4.30.31 - Dodano: w regule wymiarowania "Belka żelbetowa" dodano funkcję automatycznego wyznaczania niezbędnego zbrojenia;
4.30.30 - Dodano: w regule wymiarowania "Belka żelbetowa" dodano nowy przycisk (obok "Zastosuj"), który powoduje uwzględnienie zmian dla wszystkich krawędzi przekroju;
4.30.29 - Poprawiono: w regule wymiarowania: "Belka stalowa" oraz "Belka żelbetowa" filtrowanie kombinacji (lista rozwijana) nie działało;
4.30.28 - Ulepszono: solver dla zbrojenia elementu żelbetowego; poprawki udoskonalają wymiarowanie pręta przy dużym zginaniu prostopadłym do układu;
4.30.27 - Ulepszono: zmianie uległ sposób wyświetlania opisów wykresów (wartości w punktach) co znacznie przyśpiesza operacja na płótnie (skalowanie, przesuwanie);
4.30.26 - Poprawiono: błąd przy wymiarowaniu elementów żelbetowych - brak wizualizacji położenia osi obojętnej dla kombinacji miarodajnej;
4.30.25 - Zmieniono: okno edytora profili otwiera się w trybie: "Zawsze na wierzchu";
4.30.24 - Poprawiono: błąd polegający na problemach z edycją komponentu, który następował po zmianie profilu prowadzącej do komunikatu o zbyt dużej smukłości układu i automatycznym wyjściu z modułu wymiarowania;
4.30.23 - Dodano: w widoku przekroju dla reguł wymiarowania dodano opisy osi układu współrzędnych;
4.30.22 - Dodano: w widoku przekroju dla reguł wymiarowania dodano edycję przekroju po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy;
4.30.21 - Zmieniono: w zakładce 'Rysy ukośne' komponentu do wymiarowanie elementów żelbetowych podzielono wyniki dla kierunków x-x oraz y-y umieszczając je w osobnych zakładkach;
4.30.20 - Zmieniono: w zakładce 'Ścinanie' komponentu do wymiarowanie elementów żelbetowych podzielono wyniki dla kierunków x-x oraz y-y umieszczając je w osobnych zakładkach;
4.30.19 - Dodano: sprawdzanie przed obliczeniami czy pręty pokrywają się; jeżeli zostaną znalezione pokrywające się elementy, analiza zostaje przerwana;
4.30.18 - Ulepszono: dla reguł wymiarowania "Naprężenia dopuszczalne" oraz "Przemieszczenia dopuszczalne" dodano kontrolę rzędnych dla których dokonywane są obliczenia oraz możliwość filtrowania kombinacji;
4.30.17 - Dodano: dwie nowe reguły wymiarowania stworzone przez użytkownika programu SOLDIS: krótki wspornik żelbetowy oraz prefabrykowana stopa kielichowa (dane użytkownika w ostatniej zakładce reguły wymiarowania);
4.30.16 - Dodano: na wykresie linii wpływu widoczny jest przekrój dla którego sporządzono wykres oraz zaznaczone są pręty po których porusza się siła;
4.30.15 - Dodano: suwaki dla okna edycji reguły wymiarowania co umożliwia przeglądanie całej zawartości okna przy małej rozdzielczości ekranu (jeżeli okno nie mieści się na ekranie);
4.30.14 - Dodano: w oknie edycji sił rozwijane menu z opcjami do ustawienia kąta pochylenia dla obciążenia (przycisk obok pola do wprowadzania kąta, opcje: prostopadły/równoległy do pręta, poziomo, pionowo, odwróć, wskaż na modelu);
4.30.13 - Poprawiono: przy dodawaniu nowej reguły wymiarowania dla elementu/węzła na liście znajdują się tylko dopuszczalne opcje (okno 'Wymiarowanie - ...');
4.30.12 - Poprawiono: czasami występujący błąd przy wywoływaniu okna edycji elementu (np. dwukrotne kliknięcie na pręt);
4.30.11 - Poprawiono: błąd przy obciążaniu układu reakcją z innej pozycji obliczeniowej;
4.30.10 - Poprawiono: jednostki przy obciążeniu równomiernie rozłożonym;
4.30.09 - Ulepszono: program automatycznie usuwa puste pozycje obliczeniowe;
4.30.08 - Poprawiono: odczyt normowych charakterystyk materiału (stal) przy profilach złożonych;
4.30.07 - Dodano: możliwość wymiarowania przekrojów stalowych z edytowanym materiałem (nazwa musi pozostać oryginalna);
4.30.06 - Poprawiono: błąd przy wymiarowaniu profilu z edytowanym profilem lub materiałem;
4.30.05 - Poprawiono: wciśnięcie przycisku zmiany położenia siły (obc. rozłożone) przy rzędnej początku umożliwia zmianę położenia początku obciążenia przy pomocy lewego przycisku myszy oraz końca przy pomocy prawego przycisku myszy i odwrotnie dla przycisku przy rzędnej końcowej;
4.30.04 - Poprawiono: usunięto 'checkbox-y' w liscie profili (tryb wyboru);
4.30.03 - Dodano: nowa reguła wymiarowania - Reakcje węzłowe;
4.30.02 - Dodano: nowa reguła wymiarowania - Siły przekrojowe;
4.30.01 - Poprawiono: błąd przy skalowaniu wykresów;


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group